MAROFLINE TAMİR-ART(30) THİCK TAMİR HARCI

MAROFLINE TAMİR-ART(30) THİCK TAMİR HARCI

Açıklama

MAROFLINE TAMIR-ART(30) THICK tamir harcı Çimento esaslı, performansı arttırılmış, ani termal değişimlere dirençli, suya ve dona dayanıklı aderansı ve mukavemeti yüksek, yüzey düzeltme harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

ç mekanlarda düşey ve yatay yüzeylerde, tavanlarda,
-Dış mekanlarda; düşey ve yatay yüzeylerde, tavanlarda,
Donatısız beton tamirinde , –Granit ve seramik uygulamalarından önce yüzey tamir amaçlı,
-Granit ve seramik uygulamalarından önce yüzey tamir amaçlı
 Su izolasyon uygulamalarından önce pah uygulamalarında,

Ürün Teknik Bülteni