MAROFLINE TAMİR-ART(20) THİN TAMİR HARCI

MAROFLINE TAMİR-ART(20) THİN TAMİR HARCI

Açıklama

MAROFLINE TAMIR-ART(20) THIN Çimento esaslı, performansı arttırılmış, ani değişimlere dirençli, suya ve dona dayanıklı aderansı ve mukavemeti yüksek, yüksek düzeltme harcdır.

KULLANIM ALANLARI

ç mekanlarda düşey ve yatay yüzeylerde, tavanlarda,
-Dış mekanlarda; düşey ve yatay yüzeylerde, tavanlarda,
Donatısız beton tamirinde , –Granit ve seramik uygulamalarından önce yüzey tamir amaçlı,
 Su izolasyon uygulamalarından önce pah uygulamalarında,

Ürün Teknik Bülteni